10 Fastest YouTube Videos to Reach 100 Million Views — Find Your Sounds


10 Fastest YouTube Videos to Reach 100 Million Views 1. Psy – Gentleman 3 days to reach 100 million views 2. Adele – Hello 4 days to reach 100 million views 3. Miley Cyrus – Wrecking Ball 6 days to reach 100 million views 4. Kobe vs. Messi – The Selfie Shootout [ad] 8 days to reach […]

via 10 Fastest YouTube Videos to Reach 100 Million Views — Find Your Sounds

Advertisements